FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री कविराज उप्रेती कार्यकारी अधिकृत नगरपालिकाको कार्यालय kabiraj.upreti2016@gmail.com 9854030010
शिवेन्द्र कुमार मण्डल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत crgmun@gmail.com 9854030010
श्री निलाम्बर मिश्र नि.प्रशासकीय प्रमुख nilambar227@gmail.com ९८५४०३०२२७
धिरेन्द्र लाल कर्ण नि.प्र.प्र.अधिकृत labhdlk@gmail.com ९८५१०४६२८५
श्री जिवेश साह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९१८८६८१
त्रिलोक कुमार यादब लेखापाल ९८६१८२९९५६
मुकेश कुमार चौधरी लेखापाल ९८०७८०२८३८
रोशन चौरसिया लेखापाल lekha.rgpmun@gmail.com  ९८१३६६३३५४
श्री गोनु यादव ना.सु लेखा शाखा ९८५४०३५२८१
श्री रामचन्द्र यादव ना.सु स्वास्थ्य सम्योजक ९८५४०३११७१
श्री दुखरण पण्डित ना.सु स्वास्थ्य सम्योजक ९८४४५८३७६
श्री साधुसरण यादव ना.सु कृषी ९८१५८४९५९५
श्रीचन मरर सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१७६०४९८२
श्री रामतलेवर मडर ना.सु कृषी ९८४४०५८३६८
श्री राम उदार महतो ना.सु कृषी ९८६०५७३०३७
सितल कुमार मंडल गणक सुपरभाईजर प्राविधिक शाखा ९८१७६१०२०५
श्री जितेन्द्र कुमार शाह खरिदार स्वास्थ्य सह सम्योजक ९८०७८८३८८९
धर्मनाथ मंडल गणक गणक प्राविधिक शाखा ९८०७६२१९५६
बैधनाथ कुमार मंडल गणक प्राविधिक शाखा ९८०७८२३३००
सुमण कुमार कर्ण गणक प्राविधिक शाखा ९८०३६८५०५७
धन्नजय शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८५४०३०९९१
राम ईश्वर मुखिया बगैचे गार्डन