FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री निलाम्बर मिश्र नि.प्रशासकीय प्रमुख nilambar227@gmail.com ९८५४०३०२२७
मनोज कुमार साह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५७०१०३४१
त्रिलोक कुमार यादब लेखा अधिकृत ९८६१८२९९५६
राम शंकर मंडल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधी ito.ramgopalpurmun@gmail.com ९८०७८१६१३२
देव नारायण सिंह शिक्षा संयोजक यूवा,शिक्षा तथा खेलकुद शाखा ९८०४८८८५८८
श्री राजकुमार मण्डल खरिदार स्टोर ९८०४८३५१३०
मुसलिम वैठा ना.सु जिन्सी शाखा ९८५४०३०८०९
श्री रामबाबु शाह खरिदार वडा सचिव ९८१५८७०७७९
श्याम किशोर मण्डल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४४१९२२८६
श्री सुमित कुमार भगत खरिदार वडा सचिव ९८१७८०३१४४
मो. फिरोज आलम खरिदार प्रशासन ९८१२१२९७९३
श्री दिलिपकुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा dilipsah487@gmail.com ९८४४०५१४८७
राम तलेवर मण्डल भेटनरी अधिकृत पशु सेवा विभाग ९८४४०५८३६८
श्री रामचन्द्र यादव ना.सु स्वास्थ्य सम्योजक ९८५४०३११७१
अच्छेलाल दास स्वास्थय संयोजक स्वास्थय शाखा ९८४५०९५५०६
अमित कुमार यादब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९८४७००६
श्रीचन मरर सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१७६०४९८२
श्री रामतलेवर मडर ना.सु कृषी ९८४४०५८३६८
अमित कुमार मण्डल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८२४८५६४१६
श्री राम उदार महतो ना.सु कृषी ९८६०५७३०३७
सितल कुमार मंडल गणक सुपरभाईजर प्राविधिक शाखा ९८१७६१०२०५
श्री जितेन्द्र कुमार शाह खरिदार स्वास्थ्य सह सम्योजक ९८०७८८३८८९
श्री रन्जित कुमार शाह अमिन प्राविधिक शाखा ९८१५८३००६३
धर्मनाथ मंडल गणक गणक प्राविधिक शाखा ९८०७६२१९५६
बैधनाथ कुमार मंडल गणक प्राविधिक शाखा ९८०७८२३३००
श्री रामजतन मण्डल सवारी चालक कार्यालय सहयोगी ९८०७६९७८१२
सुमण कुमार कर्ण गणक प्राविधिक शाखा ९८०३६८५०५७
श्री वैद्यनाथ मण्डल सवारी चालक कार्यालय सहयोगी ९८१७६०८५४४
विजय कुमार मण्डल जनस्वास्थय निरिक्षक स्वास्थय शाखा ९८४४०३८१७१
राज कुमार मण्डल खरिदार स्टोर ९८०४८३५१३०
सोभित मण्डल कार्यालय सहयोगी ९८१६८६०६१५
धन्नजय शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८५४०३०९९१
सुमित कुमार भगत वडा सचिव लेखा शाखा ९८१७८०३१४४
प्रविण कुमार मण्डल एम.आई.एस अपरेटर ९८१२१८०८९०
राम ईश्वर मुखिया बगैचे गार्डन

Pages