FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर शिक्षा ऐन, २०८० राजपत्र ८०/८१ 12/22/2023 - 13:23 PDF icon शिक्षा ऐन, २०८० राजपत्र.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड-२०७८ २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:57 PDF icon स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड-२०७८_0.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:40 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचलान कार्यविधि.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:38 PDF icon करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
मेलमिलाप निर्देशिका २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:37 PDF icon मेलमिलाप निर्देशिका.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:36 PDF icon बैठक संचलान कार्यविधि.pdf
घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:34 PDF icon घ वर्ग इजाजत कार्यविधि.pdf
नगर प्रहरी विनियामवली २०७६ २०७९/०८० 01/02/2023 - 12:32 PDF icon नगर प्रहरी विनियामवली २०७६.pdf
साझेदारी कार्यविधी | २०७९/०८० 07/17/2022 - 14:03 PDF icon Karyabidhi_ramgopalpur_mun.pdf

Pages