FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रामगोपालपुर नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम

७९-८० 02/01/2024 - 13:14 PDF icon redbook-079-80.pdf

रामगोपालपुर नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८०|०८१ बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/21/2023 - 10:54 PDF icon रामगोपालपुर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

आ. व. २०८०/०८१ को बजेट

२०८०-०८१ 07/21/2023 - 10:30 PDF icon budget.pdf

आ.व.२०७९/०८० को बजेट

७९-८० 06/30/2022 - 16:08 PDF icon बजेट.pdf, PDF icon CamScanner 07-02-2022 18.53.pdf

छैठौ नगर सभा (आ,व.२०७८/०७९)

७९-८० 06/27/2021 - 19:08 PDF icon Doc 91.pdf

आ.व २०७७/०७८ मा संचालन हुने बिभिन्न योजनाहरुको विवरण ।

७७/७८ 11/11/2020 - 13:56 PDF icon 77-78 PDF.pdf

२०७६।०७७ मा संचालन हुने विभिन्न योजनाहरुको विवरण

७६/७७ 11/06/2019 - 07:27 PDF icon Book of 2076.077.pdf

आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम

७५/७६ 09/13/2019 - 13:33 PDF icon न‍पा 2075.076.pdf