FAQs Complain Problems

८०/८१

कार्यसम्पादन मूल्याँकन फारम दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८१।०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

     नगर का.प. सदस्य सबै सदस्य,

यस रामगोपालपुर नगरपालिकाको अगामी आ.व. २०८१।०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०३।०७ गते शुक्रबार दिउँसो ११ः०० बजे, सामुदायिक भवन रामगोपालपुर न.पा.-४ मा हुनगईरहेकोले तहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको फरफारक सहित भुक्तानीको लागी कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा।

Pages