FAQs Complain Problems

८०/८१

वडा ८ अन्तर्गत जलेश्‍वर/बर्दिवास सडक खण्डदेखि पश्चिम पर्ने रहेको लालेन्द्र मण्डलको घरसम्म १० फिट दायाँ र बाँया खाली गर्न सम्बन्धमा

वडा ८ अन्तर्गत जलेश्‍वर/बर्दिवास सडक खण्डदेखि पश्चिम पर्ने रहेको लालेन्द्र मण्डलको घरसम्म १० फिट दायाँ र बाँया खाली गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी म्याद थपको सूचना ।

Pages