FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

२०७६/११/१२ प्रकाशित सूचना अनुसार स्टाफ/नर्स (बिज्ञापन ०९-०७६/७७),मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम (बिज्ञापन ११-०७६/७७),हे.अ./अ.हे.व. (बिज्ञापन ०८-०७६/७७),कार्यालय सहयोगी (बिज्ञापन १०-०७६/७७) को सफल उम्मेदवार लाई समयमा यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न जानकारी गराइन्छ

Pages