FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, २०८० सम्बन्धि सूचना

निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नमावली अद्यावधिक तथा अन्तिम प्रकाशन कार्यक्रम २०८० बमोजिम अनुसुचि १ मा उल्लेख भएको क्रियाकलापहरू को विवरण प्रत्येक वडाले तोकिएको समय सिमा भित्र अद्यावधिक गर्नुहुन सबै सरोकारवालामा अनुरोध छ ।

कृषक तालिम कार्यक्रम सम्बन्धमा

चालु आ.व.

किसान कल सेन्टर टोल फ्रि नम्बर सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा श्री कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुरको च.नं. ४३० मिति २०८०।११।१३ को पत्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जलेश्‍वर, महोत्तरी को च. नं.

Pages