FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पोखरी ठेक्काको खुल्ला बढाबढ सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित २०९/६/१२ सुचना |

लेखा परिक्षकहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा |(शिक्षा शाखा)

दस्तावेज: 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/६/२ करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना |

आ.व.२०७९/०८० मा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना(संसोधन) |

दस्तावेज: 

Pages