FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८१/०८२ को बजेट

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८०|०८१ को वार्षिक कार्यक्रम (रेडबुक)

दस्तावेज: 

आ.व. २०८१।०८२ को बजेट, निती तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०८१।०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

     नगर का.प. सदस्य सबै सदस्य,

यस रामगोपालपुर नगरपालिकाको अगामी आ.व. २०८१।०८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०३।०७ गते शुक्रबार दिउँसो ११ः०० बजे, सामुदायिक भवन रामगोपालपुर न.पा.-४ मा हुनगईरहेकोले तहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

Pages