FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको सुचना सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको माछा र तरकारी जोनको लागि तपसिलका वडाहरु मा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहिने कृषक समुह,कृषि सहकारी,जल उपभोक्ता समुह,फर्म,कृषि उधमीहरुले परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरी जलेश्वरमा सुची दर्ता गर्न यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: