FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको सुचना सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको माछा र तरकारी जोनको लागि तपसिलका वडाहरु मा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहिने कृषक समुह,कृषि सहकारी,जल उपभोक्ता समुह,फर्म,कृषि उधमीहरुले परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरी जलेश्वरमा सुची दर्ता गर्न यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

कोरोना भाइरस सम्बन्धि सुचना ו

दस्तावेज: 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना ו

दस्तावेज: 

Pages