FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको सुचना सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरीको माछा र तरकारी जोनको लागि तपसिलका वडाहरु मा कार्यक्रम संचालन गर्न चाहिने कृषक समुह,कृषि सहकारी,जल उपभोक्ता समुह,फर्म,कृषि उधमीहरुले परियोजना कार्यावन्यन इकाई महोत्तरी जलेश्वरमा सुची दर्ता गर्न यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages