संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ९
जनसंख्या: २९,६१२
क्षेत्रफल: ३९.५४ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: रामगोपालपुर, बासविट्टि, सहसौला र खोपी (१,६-९) गा.वि.स.